ű

 

 

 

 

 

 

 

2018. február 01.

EFOP-1.5.3-16-2017-00122

 

Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken

 

 

A projekt leírása

2020. május 01.

 

A Cigánd Város Önkormányzata által vezetett konzorcium (Konzorciumi tagok: Alsóberecki, Felsőberecki, Lácacséke, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd Önkormányzatai) eredményesen pályázott a „Huma´n szolga´ltata´sok fejleszte´se te´rse´gi szemle´letben - kedvezme´nyezett te´rse´gek” című felhi´va´sra, melynek eredményeként 250 MFt vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP-1.5.3-16-2017-00122 sza´mú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken” című pályázati program megvalósítására.

 

A projekt átfogó célja a Bodrogköz emberi erőforrásának fejlesztése, közvetlen céljai: a rendelkezésre álló helyi humánerőforrás mennyiségi, és minőségi fejlesztése, a szakemberek vonzása a térségen kívülről, valamint új szakemberek kinevelése, a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság társadalmi és munkahelyi beilleszkedésének segítése, képességeik komplex fejlesztése, a térség közösségeinek megerősítése, kisközösségek fejlesztése kiemelten a fiatal-, és időskorú célcsoport esetében. További kiemelt cél a lakosság elvándorlásának csökkentése, a térség népességmegtartó erejének fokozása, az egészségtudatosság növelése, a munkaképesség, és életminőség emelésére valamint a roma kultúra értékeinek megerősítése, népszerűsítése a többségi társadalom tagjainak körében.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 2020. május 01-én kezdődött, és az előzetes tervek szerint 2022. július 31-én zárul.

 

A projektről bővebb információt a jelenleg még fejlesztés alatt álló www.humanbodrogkoz.hu oldalon olvashatnak majd.

 
 
3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigand@cigand.hu | Honlaptérkép | Webmester