Felhívás

2015. április 17.


 

A jelentkezési lap innen tölthető le

 

Meghívó

2015. április 16.


Megjelent!

2015. április 03.


 

A CIGÁNDI ÚJ HÍRMONDÓ innen tölthető le

 

Tájékoztatás

2015. március 27.


 

A teljes anyag innen tölthető le

 

Meghívó

2015. március 26.


Tájékoztatás

2015. március 25.


 

A teljes anyag innen tölthető le

 

Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról

2015. március 16.

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztek Cigándon.

 

A Kántor Mihály Általános Iskola alsó és felső tagozatos tanulói 2015 március 13-án tartották meg ünnepségüket a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében. Az irodalmi műsorokat követően a nagyváradi MM Pódium Színház előadásában Petőfi Sándor Bolond Istók című darabját nézhették meg az iskola diákjai. A nap folyamán a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete és óvodásai egy-egy zászló elhelyezésével tisztelegtek hőseink előtt a Kossuth szobornál.

 

A városi ünnepség 2015 március 15-én került megrendezésre. A megemlékezés a Kossuth szobornál kezdődött. A nemzeti himnusz elhangzását követően a város vezetősége, a település intézményeinek, civil szervezeteinek képviselői helyezték el koszorúikat az egykori kormányzó mellszobránál.

 

A Szózatot követően a szabadtéri ünnepséget a Sarkantyús Néptáncegyüttes férfi tánckarának verbunkja zárta.

 

A méltóságteljes megemlékezés a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár dísztermében folytatódott, ahol a Kántor Mihály Általános Iskola 6. osztályos tanulói, az iskola énekkara, valamint a Sarkantyús Néptáncegyüttes műsorát tekinthette meg az ünneplő nézősereg.

 

A hőseink előtti tiszteletadást a református templomban tartott ünnepi istentisztelet zárta.

 

Az ünnep képei:

2015 március 15. - A Kossuth szobornál

2015 március 15. - Kántor Mihály Általános Iskola

2015 március 15. - M.M. Pódium - Bolond Istók

Közlemény

2015. március16.


Meghívó

2015. március 04.


Tájékoztatás

2015. március 11.

 

A kamarai hozzájárulás befizetésének határideje: március 31.

 

Valamennyi vállalkozás köteles a gazdasági kamarák valamelyikénél regisztrálni a gazdasági kamarákról szóló törvény értelmében a bejegyzéstől számított öt napon belül. (1999. évi CXXI. törvény) Az ipari és szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások a Kereskedelmi és Iparkamaránál regisztráció kötelesek, míg az agrár főtevékenységet végző vállalkozások a Nemzeti Agrárkamaránál.

 

A Kereskedelmi és Iparkamaránál a kamarai hozzájárulás évente 5.000 forint, melyet a működés minden naptári évében meg kell fizetni a székhely szerinti megyei kamarának.

  • Az átutaláson a megjegyzés mezőben, sárga csekken a befizető neve alatt vagy felett, jól láthatóan tüntessék fel az adószámot (Nem az adóazonosító jelet, az nyilvántartásunkban nem szerepel.) Ez különösen fontos a gyakori nevek esetében az egyéni vállalkozóknál.

  • A regisztrációs kötelezettség NEM azonos a tagsággal. Mérnökkamarai, orvos kamarai, építész kamarai, gyógyszerész kamarai, stb. tagság nem mentesít a regisztrációs kötelezettség alól, ez az előírás a vállalkozásra nem szakmai értelemben vonatkozik, hanem mint a gazdasági élet szereplőjére.

  • Győződjenek meg arról, hogy a hozzájárulást a megfelelő számlaszámra fizették be. A kamarai hozzájárulás számlaszáma NEM azonos az önkéntes kamarai tagdíj számlaszámával, és nem is országosan egységes.

A BOKIK esetében: Budapest Bank 10102718-01680500-02003001

  • A kamarai hozzájárulás ÉVENTE fizetendő, az a vállalkozás, amely 2012-ben, vagy azt megelőzően jött létre, a regisztrálás dátumától függetlenül már 2012-ben fizetésre kötelezett volt. A bármely időpontban befizetett összegek közül az elsőt 2012-re könyveljük, majd azt követően a többi évre. (Természetesen a 2013-ban alakult vállalkozás esetében az első év 2013. lesz.)

  • Kérjük, ellenőrizze vállalkozása adatlapját, és ha még nem regisztrált e-mail címet tegye meg! Rendezvényeinkre meghívót és a vállalkozásokat érintő gazdasági információkat elektronikusan e-mailen keresztül rendszeresen küldünk.

  • Időnként látogassa meg honlapunkat www.bokik.hu ahol fontos információkat talál.

  • Minden változást (szünetelés, megszűnés, tevékenység váltás, székhely változás,) szintén ezeken a módokon tudja bejelenteni. A szünetelő státusz az egyéni vállalkozások esetében az Okmányirodában kapott igazoló irat alapján kerül bejegyzésre rendszerünkben. Az az egyéni vállalkozó, akik tevékenységét a teljes naptári évben szünetelteti, mentesül az adott évi kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség alól.

  • Elektronikusan regisztrálni a https://www.kamreg.hu/mkkir/index.html webcímen tud. E-mail címének feltüntetése lehetővé teszi a közvetlenebb, gyorsabb kommunikációt, tájékoztatást, ezért javasoljuk annak bejegyzését. Minden változást e felületen keresztül tud bejelenteni.

  • Keresse ügyintézőinket adategyeztetés céljából.

Telefonszám: ügyfélszolgálat 46/501-091, 46/501-090 pénzügy 46/501-881.

e-mail: regisztracio@bokik.hu


Felhívás

2015. március 10.


 

A teljes anyag innen tölthető le

 

Közlemény

2015. március10.


Felhívás

2015. március 10.


Köszönet-nyilvánítás

2015. március 06.

 

"A Bodrogköz Tájmúzeumáért" Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel köszöni mindazok támogatását, akik adójuk 1%- val támogatták alapítványunkat.

 

Az önök segítségével színvonalasabban végeztük hagyományőrző tevékenységeinket. Kérjük, 2015-ben is támogassák munkánkat.

 

Adószám 18436707-1-05

Felhívás

2015. március 04.


Meghívó

2015. március 04.


Felhívás

2015. március 03.


Felhívás

2015. március 03.


Civil szervezetek gyűlése Cigándon

2015. február 26.

 

A Városháza épületében gyűltek össze megbeszélésre a cigándi civil szervezetek képviselői 2015 február 23-án.

 

A gyűlésen a résztvevők a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázati lehetőségekről kaptak tájékoztatást. A pályázatok közül szinte minden terület képviselteti magát, többek között kulturális tevékenység, nevelés-oktatás, közbiztonság, polgárvédelem. A megbeszélésen elhangzott, hogy a kiírt pályázatokra mely szervezetek pályázhatnak és milyen feltételeknek kell megfelelniük. A gyűlés zárásaként az önkormányzat sok szerencsét kívánt a szervezetek képviselőinek és biztatta őket a később kínálkozó pályázati lehetőségek kihasználására.

-kg-

 

A B.A.Z. megyei Közgyűlés elnöke Cigándon

2015. február 23.

 

A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár adott helyet 2015. február 18-án annak a fórumnak, amelyre Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés elnöke és a Bodrogközi Kistérség polgármesterei, valamint jegyzői kaptak meghívást.

 

A rendezvényen köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere és Stumpf Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője. Mindketten örömmel köszönték meg Török Dezsőnek, a Megyei Közgyűlés elnökének, hogy elfogadta a meghívást, s a megjelent település vezetők és vendégek átfogó képet kaphatnak általa a várható fejlesztésekről, pályázati lehetőségekről.

 

A köszöntők után Török Dezső, a Megyei Közgyűlés elnöke egy prezentáció keretében mutatta be, melyek azok a terültek, amelyek fejlesztése kiemelt szerepet kapott a 2014-2020 közötti időszakban. Emellett részletesen elmondta, milyen források állnak rendelkezésre az önkormányzatok számára. Elhangzott továbbá az is, hogy ez az utolsó lehetőség az önkormányzatoknak a fejlesztésekre, ugyanis 2020-ban lezárul Magyarország Európai Unió által finanszírozott fejlesztése.

 

Az előadás után a jelenlévő polgármesterek és jegyzők kérdésekkel fordultak elnök úrhoz, aki választ adott a feltett kérdésekre.

 

A fórumot követően a vendégek kötetlen beszélgetés formájában osztották meg tapasztalataikat, illetve „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei által készített, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba felvett HÍR-védjegyes cigándi apróbélest és a szintén HÍR védjegyes kásás káposztát kóstolhatták meg.

-kg-

 

A rendezvény képei:

Török Dezső Cigándon

Húshagyó kedd a Falumúzeumban

2015. február 23.

 

Farsang végéhez közeledve tartottak foglalkozást gyerekeknek a cigándi Falumúzeumban 2015. február 17-én.

 

A programban a gyerekek farsangi maszkokat készíthettek Kristóf Andrea Falumúzeum-vezető, valamint Csáki Balázsné, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának elnökasszonya segítségével. Mindezek mellett egy rövid előadást hallhattak a tanulók a farsangi szokásokról is.

 

Az ilyenkor szokásos farsangi rigmusok sem maradhattak el, melyeket Kovács Gábor közösségfejlesztő tanított meg a gyerekeknek, amiket a tél végét jelző kiszebáb elégetésekor, nagy zajkeltés közepette közösen kiabáltak. Így „temetve” el a telet.

 

A jelenlévőket az alapítvány önkéntesei által sütött hagyományos farsangi fánkkal lepték meg a szervezők.

-kg-

 

A rendezvény képei:

Húshagyó kedd a Falumúzeumban

Kultúrházak éjjel-nappal

2015. február 23.

 

A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár idén is csatlakozott a 2015. február 13-15. között országosan megrendezett Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz.


A cigándi intézmény 2015. február 13-án és 14-én várta az érdeklődőket kulturális programjaival.


Első nap a Városi Könyvtárban tölthettek el egy kellemes délutánt a gyerekek, akik filmet néztek, valamint három rövid meséből rajzolhattak le egy-egy jelenetet. További programként az érdeklődők a Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáját tekinthették meg.


Második nap a TriAngel Majorette Tánccsoport táncpróbáján kapcsolódhattak ki a kultúra szerelmesei, mely egyben a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat záró eseménye is volt.

-kg-

 

Kattints a képre a nagyításhoz!

Bemutatkozott a Megyeházán a „cigándi apróbéles”

2015. február 14.

„Mostantól a cigándi apróbéles több mint édesség. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság abból az apropóból szervezett fotókiállítást és kóstolót csütörtökön Miskolcon, hogy nemzeti értékként is nyilvántartásba vették a cigándi apróbélest.” – írja a Minap.hu címlapja.

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés évi első tanácskozását rendezték meg 2015. február 12-én Miskolcon. A közgyűlés előtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba bekerült termékekből, értékekből és az azokról készült fotókból kiállítás-sorozatot szerveztek.

Első alkalommal a „cigándi apróbéles” kiállításának megnyitója előzte meg a közgyűlést, melyet Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke nyitott meg. Az elnökasszony kihangsúlyozta, hogy: „Örökségnek nemcsak a közös történelmünk, a műemlékek, kulturális alkotások, híres személyiségek a részei, hanem a nemzeti gasztronómia is, a magyar konyha”. A „cigándi apróbéles” korábban és ma is csupa olyan anyagból készül, ami helyben Cigándon fellelhető – mondta. „Fontos, hogy a régió hagyományos ízeit megőrizzük” – ezzel az ajánlással zárta gondolatait az Értéktár Bizottság elnöke.

 

Csáki Balázsné, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának elnökasszonya megköszönte a bemutatkozási lehetőséget, szólt a hagyományápolás, s átadás fontosságáról. Elmondta, hogy nemcsak a megyében, hanem országosan is elismerésnek örvend e kiváló termék.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke is elismerő szavakkal illette a „cigándi apróbélest”. Az apróbélest „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei kóstoltatták meg a jelenlévőkkel.

 

A bemutatott fotókon az alkotók megörökítették a „cigándi apróbéles” elkészítésének mozdulatait, kiállításának sokszínűségét. A kiállított fotókat Mády Judit, Németi Róbert és Némethy András készítették.

 

Gratulálunk a „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkénteseinek, hogy ismét egy rangos eseményen öregbítették Cigánd hírnevét!

 

A kiállítás képei:

B-A-Z megyei Értéktár - A cigándi apróbéles kiállítása

Meghívó

2015. február 13.


Meghívó

2015. február 12.


Újabb gasztronómiai elismerésben részesült

Cigánd városa

2015. február 12.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cigándi Járásának székhelye gasztronómiai fellegvárnak tekinthető, hiszen a közelmúltban számos kulináris esemény színesítette mindennapjait.

 

A HÍR védjegyessé vált cigándi apróbéles és kásás káposzta messze földön elismerésre talált.

Ennek ékes bizonyítéka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság előtt aratott siker is.

 

részletek...

 

A rendezvény képei:

Kásás káposzta - Megyei Értéktár Bizottság

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat Cigándon

2015. február 12.

Január 30-án ért véget a Magyar Kultúra Hete programsorozat Cigándon, mely a Magyar Kultúra Napja és Kántor Mihály születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek meg.

 

A második alkalommal megrendezett programsorozatba a város valamennyi közoktatási és művelődési intézménye bekapcsolódott.

 

részletek...

 

A rendezvény képei:

Magyar Kultúra Hete - Az első nap

Magyar Kultúra Hete - Felolvasó maraton

Magyar Kultúra Hete - Az Óvodában és a Művészeti Iskolában

Meghívó

2015. január 23.


Magyar Kultúra Hete

2015. január 19.


Meghívó

2015. január 15.


A szeméttelep rekultivációja

2015. január 15.

Az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás tagjaként Cigánd Város Önkormányzata az Európai Unió támogatásával megkezdte a Cigánd Béla-tanyán található települési szilárdhulladék lerakó rekultivációját.
A munkálatok 2015. január második hetében kezdődtek el, s becslések szerint körülbelül még két-három hétig zajlanak.
Ennek következtében a szemétlerakó teljes területén, a szennyezett talajjal együtt mintegy 12.389 m3 hulladékot rostálnak át, melyeket három frakcióba deponálnak: 0-20 mm: ez főleg humusz és komposztálódott természetes hulladékot jelent, 20-60 mm (köztes): ez a nagyobb hulladék, melyeket még újra lehet hasznosítani védőrétegként, centralizált hulladéklerakókban, 60 mm fölött: a tényleges hulladék. Ebből a legfinomabb réteget a teljes rekultiváció során a területen egyenletesen elterítik majd, s valószínűleg befüvesítik. A másik két frakciót elszállítják, valamint laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá, hogy mennyiben tartalmaz kémiai hulladékot.
Jelenleg a terület növénymentesítése zajlik, illetve megkezdődött az eddig feltárt hulladékmennyiség rostálása, a már fentebb említett három osztály szerint.
A munkálatokat a Kelet-Út Kft. és az Arosa Kft. konzorciuma végzi a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft. dolgozóinak bevonásával.

Magyar Kultúra Hete

2015. január 11.

 

A Magyar Kultúra Hete programsorozatot immáron második alkalommal hozta létre Cigánd Város Önkormányzata, a település oktatási és közművelődési intézményei, civil szervezetei.
A kéziratok alapján 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz című versét. A történelem későbbi szakaszában Magyarország nemzeti himnuszává vált. 1989. január 22. óta országszerte tartanak megemlékezéseket, valamint ekkor adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.
Január 22-e a Magyar Kultúra napja.
Ez a nap alkalmat teremt mindannyiunk számára, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományaink, nemzeti tudatunk erősítésének és felmutassuk, továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Mi Cigándon élő emberek is így teszünk, hiszen településünkön számos ember élt, aki sokat tett azért, hogy Cigándot naggyá tegyék. Közöttük van Kántor Mihály, aki néptanítóként gyűjtötte össze a településsel kapcsolatos néprajzi értékeinket, valamint Nagy Dezső, aki szintén néptanítóként oroszlánrészt vállalt abban, hogy Cigándon pezsgő kulturális élet alakuljon ki. A sort folytathatjuk a Sőreghyekkel, vagy éppen a maiak közül Román Sándorral. Működött a Református Énekkar, a Méhészegylet, a Búzavirág (később Gyöngyösbokréta) tánccsoport, színjátszó csoport.
Nekünk, ma élő Cigándiaknak az a feladatunk, hogy elődeink munkáját tovább folytatva éltessük hagyományainkat, nemcsak kortársaink, hanem az utánunk következő generációk számára is.

 
Régebbi híreink az Archívumban
 

 

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigand@cigand.hu | Honlaptérkép | Webmester