Cigánd Város Településrendezési tervének módosítása 2023.
Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció
 
Cigánd Város Gazdasági Programja 2019-2024.
Cigánd Város Gazdasági Programja 2019-2024.
1. sz. melléklet a gazdasági programhoz
 
Cigánd Város Településrendezési tervének módosítása 2019.
Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció
Térségi és megyei övezetek területi lehatárolása
 
Településképi Arculati Kézikönyv 2017.
Településképi Arculati Kézikönyv 2017.
 
Cigánd Város Településrendezési tervének módosítása 2017. Cigánd Város Fő utca - Iskola utca - Fő utca által határolt tömb TRT. módosítása
Cigánd Város TRT. módosítás 2017.
Cigánd véleménykérelem környezeti 2/2005. Korm. r. sz.
Cigánd véleménykérelem 282/2009. Korm. r. sz.
 
Integrált Városfejlesztési Stratégia
ITS Cigánd - 2015
Megalapozó vizsgálat - 2015
IVS Cigánd - 2013
IVS Cigánd - Függelék - 2013

Akcióterületi Terv

Cigánd Szociális városrehabilitációja - 2013

 
Adóügy
Általános nyomtatványok
Adó- és értékbizonyítvány kérelem
Adóigazolás kérelem
Átvezetési kérelem
Bejelentési nyomtatvány
Idegenforgalmi adóbevallás
Ideiglenes iparűzési adó bejelentkezés
Ideiglenes iparűzési adó bevallás
Iparűzési adó változás bejelentés
Nyilatkozat adóvisszatérítéshez
Önellenőrzés - iparűzési adó
Önellenőrzési lap iparűzési adóhoz
Változás-bejelentő
2017. évi nyomtatványok
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2017.
Bevallás iparűzési adófeltöltési kötelezettségről 2017.
2016. évi nyomtatványok
Bevallás iparűzési adófeltöltési kötelezettségről 2016.
2015. évi nyomtatványok
Bevallás iparűzési adófeltöltési kötelezettségről 2015
Gépjárműadó bevallás 2014
Helyi iparűzési adóbevallás 2014
2014. évi nyomtatványok
Bevallás iparűzési adófeltöltési kötelezettségről 2013
Gépjárműadó-kedvezmény mentesség bevallás 2013
Helyi iparűzési adóbevallás 2013
Idegenforgalmi adóbevallás 2013
Kommunális adóbevallás 2013
Talajterhelési díj bevallás 2013
2013. évi nyomtatványok
Adórendeletek 2012. december 5.
Iparűzési adó állandó jellegű tevékenység esetén 2012
Őstermelői nyilatkozat 2012
2012. évi nyomtatványok
Bevallás iparűzési adó feltöltési kötelezettségről 2011
Feltöltési bevallás 2011
2011. évi nyomtatványok
Helyi iparűzési adóbevallás 2010
Iparűzési adóbevallás 2010
Építési ügyek
 
Építésügyi Hatóság  
Telekalakítási engedély kérelem
Nyilatkozat jogerőre építés
Kérelem közterületfoglalási engedélyhez
Építésügyi hatósági engedély kérelem
Építésügyi hatósági bejelentés
Egyéb építésügyi hatósági eljárás
A rendeltetésmódosítasi engedélykérelemhez 1.
A rendeltetésmódosítasi engedélykérelemhez 2.
Az építéshatósagi eljáras illetéke
Az epítésügyi hatóság rendeltetés megváltoztatási engedélye illetve az epittető bejelentése szükséges
Bejelentés alapján végezhető bontási tevékenységek
Bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek
Bontási engedély alapján végezhető bontási tevékenységek
Bontási engedélykérelemhez
Bontási hulladék nyilvántartó lap
Bontási hulladék tervlap
Elvi engedélykérelem mellékletei
Építesi bontási hulladékok jegyzéke
Építesi engedély és bejelentés nélkül végezhető epítési tevékenységek
Építési engedélykérelemhez
Építési és bontási hulladékok csoportosítása
Építési hulladék nyilvántartó lap
Építési hulladék tervlap
Építési jogosultság megállapítása
Építési munka kezdésének bejelentése 0 millió forint fölött
Építési munka kezdésének bejelentése 30 millió forint alatt
Építésügyi hatóság engedély szükséges az alábbi telekalakításokhoz
Építesügyi hatósági eljárásban résztvevő szakhatóságok és közmű-üzemeltetők címei
Építesügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek
Építmény alapja kitűzésének megtörténtéről
Építmények készültségi fokáról
Épület építési engedélyezéséhez statisztikai adatlap
Épület használatbavételi engedélykérelmehez statisztikai adatlap
Felelős műszaki vezető személyéről
Fennmaradási engedelykérelemhez
Használatbevételi engedélykérelemhez
Jogutódlás
Nyilatkozat használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséhez
Nyilatkozat telekalakítási engedély jogerőre emelkedéséhez
 
Településfejlesztési stratégiai koncepció és akcióterv
 
Cigánd akcióterv
I. ütem - beavatkozási pontok
II. ütem - beavatkozási pontok
III. ütem - beavatkozási pontok
 
Kereskedelmi ügyek
 
Telepengedély iránti kérelem
Működési engedély kérelem
Bejelentés üzlet megszüntetéséről
 
Szociális ügyek
 
Tűzifa támogatási kérelem 2016-2017.
Rendkívüli települési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 2015
Gyógyszersegélyhez igényelhető települési támogatás
Beteg szem. gondoz. nyújtandó települési támogatás
Nyomtatvány rendsz. gyermekvéd. kedvezményhez
 
Határozatok
 
Cigánd Város szavazóköreinek kialakítása
 

 

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigand@cigand.hu | Honlaptérkép | Webmester