Építésügyi Hatóság

Az első fokú építésügyi hatóság a Cigándi Polgármesteri Hivatal épületében található.
A 2013. január 1-ével jelentősen átalakult hatósági engedélyezési eljárásról, a megváltozott jogszabályokról, az engedélyhez kötött építési tevékenységekről és az engedély nélkül, de csak az ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSÜGYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL végezhető munkákról személyesen az alábbi időpontokban, illetve az alábbi elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást.

 

Ügyfélfogadási időpontok:

Megegyezik a Polgármesteri Hivatal ügyfélgodadási rendjével

 

Elérhetőségek:

Hajnal István

Tel: 47/534-409

 

Illetékességi területek:

Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A 2013. január 1-jével hatályba lépett „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet” az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásba bevezette az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert (a továbbiakban: ÉTDR).
A rendszer bevezetésének célja az engedélyezési eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Az ÉTDR használatához számítástechnikai jártasság szükséges, amivel nem feltétlenül kell az építtetőnek rendelkeznie, helyette - megbízás alapján - a tervező is eljárhat.
Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújtható, de az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR rendszerbe való feltöltéssel lehet benyújtani.

 

1. Amit az ÉTDR-ről tudni kell
2. Építésügyi hatósági szolgáltatás
3. Az eljárás megindítása
4. Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
5. Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek

6. Szakhatósági dokumentációk tartalma építésügyi hatósági engedélyezéshez

6.1. A természet- és tájvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok.
6.2. A környezetvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció.
6.3. A közlekedési szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció az építési, fennmaradási engedélyezési eljárás esetén
6.4. A műszaki biztonsági szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció
6.5. A sugár-egészségügyi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok
6.6. A tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció

7. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma
8. Az építésügyi hatósági eljárásban közreműködő szakhatóságok igazgatási díjai
9. Az építésügyi hatósági eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján

 

Letölthető kérelmek, nyomtatványok:

10. Kérelmek

10.1. Építésügyi hatósági engedély kérelem
10.2. Lakcímigazoláshoz
10.3. Ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez

10.3.1. törléshez bontási engedély alapján
10.3.2. törléshez nem létező építményre
10.3.3. felvételhez nem nyilvántartott épületre

10.4. Tehergépkocsi tárolási helyének igazolásához
10.5. Nem építési engedély köteles tevékenység igazolásához

11. Nyomtatványok

11.1. Felelős műszaki vezető személyének bejelentése
11.2. Építmény alapja kitűzésének megtörténte bejelentése
11.3. Építmények készültségi fokának bejelentése
11.4. Építési munka kezdésének bejelentése (50 millió forint fölött)

12. Statisztikai adatlapok

12.1. Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez
12.2. Épület használatbavételi engedélyezéséhez és használatbavételi tudomásulvételéhez statisztikai adatlap
12.3. Statisztikai adatlap épület bontásának engedélyezéséhez és tudomásulvételéhez
12.4. Építési hulladék nyilvántartó lap
12.5. Bontási hulladék nyilvántartó lap

13. Nyilatkozatok

13.1. Lemondó nyilatkozat építési engedély jogerőre emelkedéséhez
13.2. Lemondó nyilatkozat használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséhez

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigandph@t-online.hu | Honlaptérkép | Webmester